terça-feira, 13 de março de 2012

REFLEXIÓN SOBRE BLOG III

 Daniel Veiga

Para comezar atopamos no artigo as vantaxes xerais que supón o uso de blogs no sistema educativo: en primeiro lugar é unha ferramenta sinxela, rápida e sen costo para publicar en internet. Ten a posibilidade de que as persoas visitantes participen o que a converte nunha plataforma interactiva. Por outra parte é tamén moi interesante o uso da sindicación de contidos doutros blogs.  
No que se refire ás aportacións pedagóxicas do uso educativo do blog destaca que posibilita e potencia a alfabetización dixital do alumnado; aporta unha dose de motivación engadida para as aprendizaxes de lectura e escritura. Tamén actúa como un reforzador positivo porque a publicación inmediata aumenta a sensación de éxito, axuda na creación de redes virtuais na aula e permite a formación audiovisual. É un verdadeiro caderno de bitácora da actividade realizada na aula.
 En definitiva o blog pode convertirse nun verdadeiro espazo de aprendizaxe. Desde a perspectiva do departamento de orientación, ademais do campo da orientación académica e profesional no que pode ser unha ferramenta moi útil ao poder actualizar a información continuamente e almacenar mediante enlaces todas as rutas formativas que o noso alumnado desexe transitar, pode ser interesante como propón o artigo unha primeira orientación pola propia internet e a web 2.0.  toda unha selva de contidos e aplicacións que precisan como a propia vida manual de uso.

Sem comentários:

Enviar um comentário

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...